De Algemene Leden Vergadering

De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging en staat dus boven het bestuur. De ALV is een bijeenkomst waar alle leden kunnen komen en stemrecht hebben. De ALV bezit een aantal formele bevoegdheden waaronder het vaststellen van de begroting en jaarverslag en het benoemen en ontslaan van bestuursleden. De ALV wordt minstens twee keer per jaar bijeengeroepen door het bestuur.

De macht van de ALV wordt begrensd door de wet en de reglementen van de vereniging. Het bestuur en niet de ALV draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor de vereniging. De ALV kan dus niet zomaar beslissingen van het bestuur verwerpen. Daarnaast vereisen zowel de meeste praktische en beleidskwesties een bepaalde hoeveelheid achtergrondkennis. De meeste leden zijn uiteraard niet zo goed op de hoogte van allerlei zaken als het bestuur. Daarom zijn veel leden logischerwijze niet in staat om de juiste beslissingen op veel gebieden te nemen.

Verder zou de USF een zeer logge en onwerkbare organisatie worden als voor alle beslissingen eerst een ALV belegd zou moeten worden. Daarom zijn bij de USF de bevoegdheden van de ALV beperkt. Als lid kun je je altijd tot het bestuur richten als je over bepaalde zaken iets op te merken hebt en het bestuur zal daarop een serieus antwoord geven.