Achter Sint-Pieter 25 (Pnyx)
Kamer W105 (1e verdieping)
3512 HR Utrecht
030-2536251
usf@studver.uu.nl

Geschiedenis van de USF

Hier vind je een schets van het bewogen verleden van de USF, vanaf het einde van de jaren '30.

Een gouden verleden

De USF is in 1939 opgericht als onderafdeling van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). De afkorting USF staat voor Utrechtsche Studenten Faculteiten (oude spelling). In 1964 werd zij een onafhankelijke vereniging. In de jaren '60 was de USF een bloeiend vakbond voor studenten van de Universiteit. Zij had ondermeer een kantoor met vier betaalde medewerkers, een eigen drukkerij en een slordige tienduizend leden. Studenten die lid werden konden van diverse faciliteiten gebruik maken, zo kregen ze een reductiepas waarmee ze korting konden krijgen op studieboeken en artikelen van diverse winkels in Utrecht. Het ledenblad Trophonios vervulde de functie die nu het Universiteitsblad heeft.

De organisatie van de USF bestond voornamelijk uit een aantal afdelingen per faculteit (de zogenaamde "Studenten Faculteiten") met daarboven een 7-koppig bestuur. Soms waren deze afdelingen zelfstandige studie- of faculteitsverenigingen die enigszins geliŰerd waren aan de USF (zoals DSK of de VUGS), soms waren het echte onderafdelingen. Boven het bestuur stond de Utrechtse Studenten Faculteiten Raad (USFR). De USFR was een soort verenigingsraad, die bestond uit verschillende fracties, vergelijkbaar met de Tweede Kamer of de Universiteitsraad. De USFR bepaalde het beleid van de USF. Elk jaar vonden er verkiezingen voor de USFR plaats. In 1971 richtte de USF een studentenfractie voor de Universiteitsraad op: het Progressief Studenten Overleg (PSO).

In de jaren daarna veranderde USF sterk. Het ledenaantal daalde, de afdelingen van de USF werden zelfstandige studie- en faculteitsverenigingen of verdwenen. De drukkerij en een aantal andere organen werden zelfstandig. Bij het aanbreken van de jaren '80 stortte het USF-imperium ineen tot een kleine vereniging. In 1985 scheidde ook de studentenfractie PSO zich af van de USF en werd een zelfstandige vereniging.

De USF en de LSVb

In 1983 richtte de USF samen met een aantal andere plaatselijke studentenvakbonden de LSVb op. Sindsdien is de USF een lidorganisatie van de LSVb. Via de LSVb houdt de USF zich op landelijk niveau bezig met allerlei ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, studiefinanciering en andere student-aangelegenheden. Doordat de LSVb ook in Utrecht gevestigd is (en tot het voorjaar van '94 zelfs in hetzelfde pand), heeft de USF vrij veel contact met de LSVb. Regelmatig stromen leden van de USF door naar het bestuur van de LSVb.

Klein maar dapper

Door de botte bezuinigingen van de toenmalige minister Deetman van Onderwijs werd de USF weer wakker geschud. Na een succesvolle aktieperiode van 1988 kwam er weer een nieuw bestuur dat de vakbond praktisch van voren af aan moest opbouwen. Met zijn progressieve stellingname worstelde de USF met de rechtse tijdgeest van die jaren. Het ledental steeg slechts langzaam tot over de 400.

In april '93 ontstak een nieuwe golf van protest na de aankondigingen van de toenmalige minister Ritzen de basisbeurs met 90 gulden te verlagen. Een demonstratie in Den Haag, waar ruim 20.000 mensen aan meededen, werd door de politie grof uiteengeslagen, met honderden gewonden als gevolg. Een jaar later volgde op aankondigingen van nog meer bezuinigingen een landelijke demonstratie die uitliep op een spontane bezetting van de sporen van Utrecht CS. De USF voert zelf geen akties, maar ondersteunt onafhankelijke aktiecomitÚs, zoals de Boze Utrechtse Studenten en Scholieren (BUSS).

De nieuwe zakelijkheid

Begin jaren '90 bleef het ledental laag en de opeenvolgende besturen zorgden voor onvoldoende continu´teit. Door alle bezuinigingen kwam de kwaliteit van het onderwijs ernstig in het gedrang. De USF nam het initiatief voor de Onderwijs Evaluatie Rapporten, dat leidde tot oprichting van de stichting OER. Ook het Universitair Milieu Platform werd een aparte organisatie.

Eind jaren negentig wordt meer aandacht besteed aan de professionalisering van de organisatie. Terwijl het ledental onder de 300 blijft, zijn er daarvan veel meer aktief. In oktober 1996 werd in het nieuwe kantoor Achter Sint Pieter het USF Studentensteunpunt geopend, waar studenten terecht kunnen met individuele problemen op het gebied van onderwijs, studiefinanciering en huisvesting bij vrijwilligers die ook de nodige kennis op dit gebied hebben. Omdat veel klachten bij meer studenten leveren heeft de USF met de stichting OER het onderzoeksbureau Argos opgericht dat strukturele misstanden in kaart brengt.

De USF van nu is een politiek neutrale organisatie, waar behalve studenten uit het Hoger Onderwijs ook diverse studieverenigingen lid van zijn. Het bestuur heeft de bevoegdheden van de ALV beperkt. Sinds de afschaffing van de Universiteitsraad is de USF mee betrokken bij het Universitair Overleg Orgaan.