Achter Sint-Pieter 25 (Pnyx)
Kamer W105 (1e verdieping)
3512 HR Utrecht
030-2536251
usf@studver.uu.nl

Studentenorganisaties in Utrecht kunnen lid worden van de USF. Een lidvereniging heeft profiteert van een aantal voordelen:

  • De vereniging steunt de werkzaamheden van de enige Utrechtse belangenbehartiger voor studenten
  • USF-scholing en advies verzorgt tegen zwaar gereduceerde tarieven cursussen voor het bestuur of de commissies van de vereniging
  • De vereniging ontvangt maandelijks een nieuwsbrief
  • De vereniging kan met allerhande (bestuurlijke en organisatorische vragen) terecht bij de USF
  • De vereniging kan gebruik maken van het kennisnetwerk van de USF
  • Het bestuur van de vereniging kan gratis naar de Ledenborrels komen (6 x per jaar)
  • Leden van de vereniging kunnen bij de USF terecht met allerhande vragen

De USF heeft ook voordeel van een lidmaatschap van een vereniging:

  • Via de vereniging kan de USF eenvoudiger haar achterban bereiken
  • Door middel van de lidverenigingen blijft de USF op de hoogte van de zaken die spelen op het niveau van de faculteiten en binnen bepaalde koepels van verenigingen

De kosten van een lidmaatschap voor studentenorganisaties bedragen € 22,50 per jaar (indien betaald wordt door middel van een machtiging, anders: € 25,00 p/j).

Wil je meer informatie over een lidmaatschap voor jouw studentenorganisatie, neem dan contact op met het USF-bestuur.